Innovatief

De beeldvorming over innovatie is soms vrij eenzijdig: 'Het draait om technologie', 'Het gebeurt alleen in grote bedrijven', 'Innovatieve ondernemers worden geboren', enzovoort.
De waarheid is dat innovatie overal gebeurt en dat iedereen het kan, óók ondernemers in kleine bedrijven. Innovatie is iedere bewust uitgevoerde vernieuwing gericht op een bepaald voordeel. Daarmee is innovatie veel meer dan het ontwikkelen van baanbrekende nieuwe producten of concepten. 

Een directeur/eigenaar van een bedrijf is een innovatieve ondernemer als hij/zij zich bezighoudt met het zien en realiseren van kansen. Innovatief ondernemerschap is gedrag gericht op het zien en realiseren van kansen om nieuwe producten, concepten, processen, organisatievormen of markten te introduceren door georganiseerde inspanningen die voorheen niet bestonden. Meer concreet omvat ondernemend gedrag het verkennen van kansen, genereren van ideeën, organiseren en beïnvloeden van klanten, kapitaalverschaffers en andere belanghebbenden, en het uitvoeren van het idee of voornemen om de waargenomen kans te realiseren.

Finergie is graag uw sparringpartner bij het verkennen van nieuwe kansen.

 

Heeft u creatieve, nieuwe zakelijke ideeën?

  • Begeleiding bij innovatiekredieten
  • Begeleiding bij subsidie en aftrekregelingen
  • Advies op gebied van WBSO/RDA/innovatie box
  • Keuze juiste ondernemingsvorm
  • Aangaan van samenwerkingsvormen - joint ventures

    Jan Deckersstraat 32-34, 5591 HS  Heeze      -      Postbus 149, 5590 AC Heeze                T 040-2240000                         F 040-2240723                         E  info@finergie.nl