Herziening aftrek voorbelasting

Bron: Eindejaarsactualiteiten

 

De BTW op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijfsmiddelen voor BTW-belaste prestaties gebruikt. Heeft u de BTW op bedrijfsmiddelen in het verleden geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht, dan moet de
aftrek worden herzien als de mate van gebruik voor belaste prestaties is veranderd. Voor onroerende zaken is de herzienings-
termijn negen jaar, volgend op het jaar waarin u de zaak bent gaan gebruiken. Voor roerende zaken, waarop wordt afgeschreven, bedraagt de herzieningstermijn vier jaar volgend op het jaar van ingebruikname. De herziening verwerkt u in de laatste aangifte
van het jaar.