Kamervragen UBO-register

Bron: Ministerie van Financiën

 

In de vierde anti-witwasrichtlijn is bepaald dat juridische entiteiten hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) moeten registreren in een centraal register. De richtlijn bepaalt welke personen als UBO’s kwalificeren. Deze regels gelden ook voor ANBI’s. Het UBO-register wordt gehouden door de Kamer van Koophandel. Op 27 september 2020 is dit register geopend. De minister van Financiën heeft Kamervragen over de toepassing van het UBO-register op bestuurders van het algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) beantwoord.

In het UBO-register moeten natuurlijke personen worden geregistreerd die het eigendom van of de zeggenschap over een juridische entiteit hebben. Als op basis van eigendom of zeggenschap niemand kwalificeert als uiteindelijk belanghebbende, dan moeten de statutaire bestuurders worden geregistreerd.

Bij het opvragen van informatie uit het UBO-register wordt vermeld op welke grond iemand als UBO is ingeschreven. Als een persoon vanwege zijn functie als bestuurder is ingeschreven in het UBO-register komen de geregistreerde gegevens overeen met de gegevens in het handelsregister. Voor het handelsregister geldt immers al dat alle bestuurders ingeschreven moeten zijn. Dat betekent dat de UBO-registratie geen nieuwe informatie openbaart.