Geen willekeurige afschrijving startende ondernemer

Bron: Ondernemingswinst

Ondernemers kunnen in een aantal gevallen willekeurig afschrijven op de aanschaffingskosten van bedrijfsmiddelen. Een van deze gevallen betreft bedrijfsmiddelen die zijn aangeschaft door een startende ondernemer. Een startende ondernemer is iemand die recht heeft op de verhoogde zelfstandigenaftrek. Daarvoor is vereist dat de ondernemer voldoet aan het urencriterium en in de laatste vijf jaar niet meer dan twee keer recht heeft gehad op zelfstandigenaftrek. Aan het urencriterium is voldaan als de ondernemer in het kalenderjaar ten minste 1.225 uur en de helft van zijn arbeidstijd aan de onderneming besteedt.

Hof Den Bosch oordeelde dat een ondernemer niet in aanmerking kwam voor de willekeurige afschrijving. Bepalend daarvoor was dat de ondernemer niet aan het urencriterium voldeed en daardoor de zelfstandigenaftrek en de verhoogde zelfstandigenaftrek niet van toepassing waren. De door de ondernemer overgelegde urenadministratie vond het hof niet geloofwaardig, aangezien de ondernemer ook fulltime in loondienst werkzaam was.